Regulamin

 1. Klient zobowiązany jest do zapoznania się z treścią regulaminu.
 2. Zastrzegam sobie prawa autorskie do wykonywanych zdjęć, projektów i tatuaży.
 3. W studio obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu oraz spożywania napojów alkoholowych i innych używek.
 4. Obowiązuje bezwzględny zakaz dotykania przedmiotów służących do wykonywania tatuażu oraz materiałów pomocniczych. Nie przestrzeganie zaleceń grozi trwałą utratą zdrowia.
 5. Wszystkie ceny ustalane są indywidualnie.
 6. Rezerwacja terminu wykonania tatuażu odbywa się osobiście, telefonicznie, drogą mailową lub poprzez Facebook’a. Przy rezerwacji Klient zobowiązany jest uiścić zadatek  50-100 zł i wliczany jest on w cenę tatuażu. Zadatek można doręczyć osobiście w studiu, lub wpłacić na konto przelewem bankowym. Rezerwacja terminu nie potwierdzona wpłatą zadatku nie jest wiążąca. Wpłata zadatku jest równoznaczna z akceptacją niniejszego Regulaminu i nie ulega zwrotowi.
 7. Wykonuję zabiegi tylko osobom pełnoletnim a w przypadku niepełnoletności wymagam osobistej wizyty jednego z rodziców i jego zgody na piśmie. W żadnym wypadku nie wykonujemy tatuaży osobom poniżej 16 roku życia.
 8. Nie wykonuję zabiegów osobom będącym pod wpływem alkoholu i środków odurzających.
 9. Nie ponoszę odpowiedzialności za sposób zachowania się barwników na ciele.
 10. Nie ponoszę odpowiedzialności za nieprzestrzeganie zasad pielęgnacji i higieny po wykonanym zabiegu, oraz za wystąpienie ewentualnych zmian skórnych mogących wystąpić podczas gojenia.
 11. Mogę odmówić wykonania tatuażu jeżeli uznam że zabieg zagraża naszemu zdrowiu lub wzór tatuażu kłóci się z moimi poglądami.
 12. Mogę przerwać wykonanie zabiegu w przypadku stwierdzenia pogorszenia się samopoczucia Klienta lub wystąpienia zmian w strukturze skóry.